Rådgivning i forbindelse med køb af computersystemer, kontor- og kopimaskiner, mobiltelefon og andet IT
Driller din computer? PC-rensning, genopretning og dataevakuering er et af mine specialer.
Er din computer begyndt at opføre sig markant anderledes eller arbejder den langsomt? Jo længere du venter, desto værre vil problemet blive.
Backup systemer, både "i skyen" og lokalt.
Husk at besøge os på Facebook og gi' et Like. Så får du mine newsflash direkte på din Facebookside.
Installation af både kablet og trådløst lokalnetværk (LAN/WiFi), nætværksprinter, NAS, IP-kamera mv.

IT-Support, PC hjælp i Hillerød og Nordsjælland til private og mindre virksomhederMange har købt computere og software, som af én eller anden grund ikke fungerer optimalt, eller i værste fald slet ikke fungerer.

Ligeledes har mange mindre virksomheder ikke opgaver nok til at beskæftige en kvalificeret IT tekniker på fuldtid. Resultatet er derfor, at man har anskaffet IT udstyr for meget store beløb, der volder daglige problemer eller irritation, fordi det ikke virker efter hensigten.

Også indkøbet og investeringen i IT udstyr er for mange en vanskelig opgave. Udbuddet er i dag meget stort og dermed vanskeligt at overse for personer, der ikke har den fornødne faglige indsigt. z-upIT.dk tilbyder, ad hoc, at løse alle IT relaterede opgaver i bredeste forstand. Det kan være alt fra simpel installation af en printer, opgradering eller geninstallation af PC, installation af netværk, instruktion i brugen af teknisk udstyr eller lignende. z-upIT.dk håndterer også gerne kontakten til andre IT leverandører f.eks. teleselskaber, ISP (Internet Service Provider) eller andre. Vi rådgiver inden køb af IT-udstyr og efter som vi ikke har præferencer for en bestemt leverandør, kan vi rådgive ud fra objektive og relevante kriterier, der tager udgangspunkt i dine behov.

z-upIT.dk tilbyder IT-support baseret på faste og favorable timepriser/satser, der sagtens tåler sammenligning med markedets gennemsnitlige niveauer for tilsvarende ydelser. Jeg kan tilbyde disse, fordi mine omkostninger er lave. Hvordan kan dette lade sige gøre? Enkelt forklaret; jeg lever ikke alene af IT support, men har en anden primær virksomhed der levner mig råderum til, at også kunne tilbyde IT-service og ydelser. Mine services leveres både indenfor såkaldt normal arbejdstid, men også udenfor og i weekends/helligdage. Det indebærer den ekstra fordele for erhvervskunderne, at en eventuel nedlukning af IT-systemer kan udføres medens der ikke er kunder/aktiviteter i virksomheder.

For private, er det tit en stor fordel at opgaverne kan løses, medens de selv har fri. Mange opgaver er også muligt at løse via fjernbetjening (remote desktop), ellers løses de hos kunden eller på vores adresse afhængig af opgavens karakter. z-upIT.dk har som målsætning ikke at tage flere opgaver, end der kan løses indenfor aftalte tidsfrister og har derfor valgt, at begrænse vor service og support ydelser til Hillerød / Nordsjællands området.

z-upIT.dk ønsker at være din professionelle rådgiver ved totalløsninger, herunder levering af teknisk udstyr og andre IT relaterede opgaver. Fundamentet for dette er et stort erfaringsgrundlag, samt en vifte af seriøse og nøje udvalgte samarbejdspartnere.

z-upIT.dk er et handelsnavn i Citrotek ApS gruppen. Citrotek ApS står også for salg af CTS klimaskabe, TIRA vibratorer, Köhler salttåge kamre, BINDER ovne og Lansmont emballage testere. Brug for hjælp? z-upIT.dk telefon support, ring på: 4248 3656

Copyright © z-upIT.dk 2001-2018. All rights reserved.